Speaker, chairman, consultant… I am IAM

Ik, mezelf en mijn digitale ik

De wereld is snel aan het veranderen. We leven momenteel in een wereld waarin de fysieke identiteit steeds meer verweven raakt met onze digitale identiteit. Iedereen heeft er een aantal, maar hoe zit het met de digitale identiteit binnen het onderwijs? Lees deze en andere publicaties van Robert Garskamp.

Visie

Digitale identiteit biedt zowel kansen als bedreigingen. Enerzijds wordt het gebruik van digitale identiteiten steeds gemakkelijker, bijvoorbeeld in dienstverlening. Dat komt doordat de wereld steeds verder digitaliseert. Anderzijds zie je dat bankkantoren sluiten doordat mensen steeds meer digitaal moeten bankieren. De jongere generatie zoekt elkaar niet meer op in openbare gelegenheden, maar communiceert via Whatsapp en Facebook. Dat kan leiden tot vervreemding maar het gebruik van sociale media kan mensen juist ook weer verbinden, tijd- en plaatsonafhankelijk. De technologie blijft snel gaan, met als gevolg dat de wet- en regelgeving daar achteraan hobbelt.

Bij de overheid loopt nu de discussie over hoe je als overheid de burger de controle teruggeeft over zijn eigen gegevens, en welke rol de overheid daarin speelt. Eherkenning, DigiD en eID (o.a. Idensys) zijn de laatste jaren volop in het nieuws. Helaas hebben ze niet allemaal de voortgang die je zou wensen, en de door de overheid gewenste opvolger van DigiD is er nog steeds niet, daarom blijft DigiD nog het speerpunt. Samenwerking met private partijen is hierbij essentieel maar ook een uitdaging.

Robert Garskamp, dagvoorzitter en sprekerEen andere discussie betreft het gebruik van data, ook met het oog op de GDPR – in Nederland geïmplementeerd als de AVG. Je ziet dat organisaties nog steeds met de GDPR worstelen. De Autoriteit Persoonsgegevens maakte in december 2018 bekend dat ze bijna tienduizend klachten heeft ontvangen van burgers over hoe organisaties omgaan met hun persoonsgegevens. In 2019 of 2020 volgen EU-privacyrichtlijnen voor metadata en communicatie. Die zullen waarschijnlijk een nog grotere invloed hebben.

Ik denk dat we in de toekomst één digitale identiteit zullen hebben, net zoals we één fysieke identiteit hebben. Dat is natuurlijk een uitdaging, want in de digitale wereld is het mogelijk om meerdere profielen te hebben, diverse rollen te hebben: als burger, als consument, als projectmanager van een wereldwijd project…

Ik denk dat wat dat betreft het gouden ei nog niet is uitgevonden, al is iedereen wel op zoek naar oplossingen om te zorgen dat fraude wordt uitgebannen, terwijl de mogelijkheid blijft bestaan om je persoonlijke attributen – zoals je leeftijd, je login, en dergelijke – te gebruiken voor uiteenlopende toepassingen. Daarbij is het belangrijk dat burger en consument in controle blijft (of komt) van haar/zijn eigen identiteit.